Betrouwbaar zaad betekent zorgen voor de beste kwaliteit en kwantiteit

Jaarlijks nemen vele honderden klanten lavendel bij ons af. Hierbij streven we steeds naar een hoge leverbetrouwbaarheid. Maar hoe zorg je er nou voor dat de kwaliteit van het zaad betrouwbaar genoeg is om onze klanten te leveren? Jos Nederpel, Seed Production Specialist, is hier onder andere verantwoordelijk voor.

well image

Hoe ben je begonnen met de Seed Production bij Florensis? 
Ik ben tien jaar geleden begonnen met de zaadproductie. Ik kreeg veel vrijheid en mocht zelf allerlei initiatieven opstarten en kreeg gelukkig ook ondersteuning van verschillende afdelingen die ook enthousiast waren voor dit project. Ik met een heel team samen om dit te realiseren en is zaadproductie een belangrijke pijler binnen Florensis. 

Wat doet de afdeling Seed Production van Florensis precies? 
Wij zorgen dat er zaad geproduceerd wordt en waarborgen zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het zaad. Onze Lavandula Ardèche is een belangrijk product uit zaad. Zo’n acht jaar geleden zijn we begonnen met het maken van Ardèche. De planten die voor zaadproductie bestemd zijn worden als jonge planten opgekweekt op onze locatie in Dinteloord. Daarna worden zij bij externe locaties in de vollegrond opgezet. Daar wordt door de Seed Production Specialist gemonitord wanneer het juiste moment is om het zaad te oogsten. 

Speelt duurzaamheid een rol bij Seed Production? 
Ja zeker. We proberen met zo weinig mogelijk chemische middelen een zo goed mogelijke plant en dus ook zaad te produceren. Juist ook, omdat we bijen en hommels nodig hebben voor de bestuiving. We produceren inmiddels zaad op een tiental externe locaties. Omdat een goede grond belangrijk is, werken we tegenwoordig veel met groentezaad bedrijven die hun grond gezond willen houden door afwisseling in de teelt. Dit voorkomt dat er grondmoeheid ontstaat en er moet worden gestoomd en ontsmet. 

“Onze Seed Production Specialist monitort wanneer het juiste moment is om het zaad te oogsten” - Jos Nederpel

well image

Hoe zorg je er nou voor dat de kwaliteit van het zaad betrouwbaar is?  
Elke stap in het proces, vanaf het zaaien tot aan het oogsten van de zaden, wordt nauwkeurig gemonitord door onze Seed Production Specialist. Onze Breeders in Quedlinburg (DE) zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons uitgangsmateriaal. Zij kijken naar welke lavendel de beste kwaliteit heeft en de grootste zaadopbrengst geeft in overleg met de Product Manager. Onze Seed Production Specialists kijken tijdens het hele proces naar afwijkende plantbouw of kleur, zodat de mooie blauwe kleur van onze Ardèche gewaarborgd blijft. Om de betrouwbaarheid van het zaad te garanderen wordt het steeds getest in ons Germination Laboratory op kiemkracht. Doordat inmiddels al jaren wordt bijgehouden hoeveel zaden geoogst kunnen worden, onder welke omstandigheden, zijn we inmiddels in staat om te bepalen hoeveel stekken er opgezet moeten worden om een bepaalde hoeveelheid zaad op te leveren. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met onze afdeling Research & Development die onderzoek doet naar lichtintensiteit, luchtvochtigheid en temperatuur. 

En welke rol speelt het Seed Production team hierbij? 
Door de enorme groei van de vraag is de afdeling Seed Production, zowel in omvang als in belangrijkheid gegroeid. Inmiddels zijn we met een heel enthousiast team dat volledig gericht is op Seed Production. Doordat we nu met meer mensen zijn, worden de processen beter in de gaten gehouden, kan er meer getraceerd worden en zijn we betrouwbaarder. Meer mensen betekent ook nieuwe, innovatieve ideeën.

Hoe ziet de toekomst eruit? 
We zijn elk jaar stevig gegroeid in Ardèche. Gelukkig is Florensis nog steeds erg flexibel en wordt er enthousiast gereageerd op nieuw initiatieven, zodat niet alleen de plantjes, maar ook de medewerkers kunnen blijven groeien. If you want to grow.