Uw voordeel van onze duurzame productielocatie

Vier jaar geleden zijn we begonnen met de bouw van de productielocatie in Dinteloord (NL). Toen al zagen we de dringende noodzaak om te investeren in een duurzame kas, waarmee we onze jonge planten zo duurzaam mogelijk kunnen kweken. We spraken met Ewout Booij, Location Manager Dinteloord, die ons precies vertelt wat er zo duurzaam is aan Dinteloord.   

Kun je ons meer vertellen over de maatregelen die zijn genomen om duurzamer te telen?
"Een van de genomen maatregelen zijn de 3 klimaatschermen. Hiermee kunnen we besparen op energie", zegt Ewout. Hij vervolgt: "Doordat de drie schermen onafhankelijk van elkaar openen en sluiten, kunnen we met zo min mogelijk energie optimale omstandigheden creëren voor de planten om te groeien."   

Wat maakt het meeste verschil?
"Op het dak van het pand liggen ruim 2.500 zonnepanelen die een deel van ons jaarlijkse elektriciteitsverbruik opwekken. We kunnen zeggen dat we deels energie neutraal zijn." Ewout vervolgt: "Daarnaast hebben we op elke afdeling een PAR-lichtsensor die het lichtniveau per afdeling regelt. Daarmee sturen we de planten belichting zo optimaal mogelijk aan."   

Wat hebben onze klanten hieraan?  
"Door onze duurzaamge produceerde jonge planten te kopen, kunnen ook zij bijdragen aan duurzaamheid." 

well image

Dinteloord is een unieke combinatie van een kas van ca. 60.000 m2, waarvan 15.000 m2 cabriokas en 45.000 m2 Venlokas. De cabriokas heeft een pootafstand van 5 meter en is hiermee uniek. Daarnaast heeft de kas 17 verschillende opkweekafdelingen die onafhankelijk van elkaar teelt technisch ingericht zijn. Dinteloord kent 3 gescheiden retourwaterstromen en 4 technische installaties voor de watergift van het plantmateriaal.

Met deze kas beschikken wij over een hoogwaardige kas die is uitgerust met de nieuwste technische innovaties op het gebied van klimaatbeheersing, teelttechniek en energie-efficiëntie.