Wie doet wat: Jordi Mol

Wie ben je en wat doe je bij Nijssen?

Ik ben Jordi Mol en werk sinds vier jaar bij Nijssen als Technical Engineer op de sales afdeling. Dit houdt in dat ik klantaanvragen en/of bestekken uitwerk en technische ontwerpen op hoofdlijnen maak, welke de basis zijn voor mijn calculaties en offertes. Daarnaast ben ik vanuit de sales afdeling als projectleider betrokken voor de projecten in uitvoering.

Waarvoor ben je verantwoordelijk bij de Florensis nieuwbouw?

Samen met mijn collega Rien Dankers (werkvoorbereiding) zorgen we voor een goede uitvoering van de werkzaamheden die wij voor het nieuwbouwproject in Dinteloord doen. Dit betreft het realiseren van een aantal koel- en klimaatcellen en een centrale koelinstallatie om deze cellen en de bedrijfshal te conditioneren. Wij zorgen voor de inkoop van componenten, afstemming werkzaamheden met andere partijen en uiteraard voor de bewaking van het budget en de planning.

Nijssen heeft een centrale koelinstallatie ontworpen, gebaseerd op de wisselende koel- en warmtevraag voor de diverse delen in de nieuwbouw.

Wat maakt dit project anders dan anderen?

In overleg met Florensis en adviesbureau AAB NL heeft Nijssen een centrale koelinstallatie ontworpen, gebaseerd op de wisselende koel- en warmtevraag voor de diverse delen in de nieuwbouw. Onze koelinstallatie is zodanig ontworpen dat zowel in vollast als in deellast situaties een hoog energetisch rendement behaald kan worden. Ook is de koelinstallatie voorzien van warmteterugwinning, zodat de restwarmte vanuit de koelinstallatie kan worden hergebruikt. Deze warmte en koude wordt o.a. gebruikt voor het koelen of verwarmen van de cellen in de bedrijfshal, het conditioneren van de overige ruimtes in het pand en voor de kasverwarming. Dit alles met het doel om op een zo’n energetisch efficiënt mogelijke manier te voldoen aan de wisselende koel- en warmtevraag voor diverse doeleinden in het nieuwe pand.

Wat is de grootste uitdaging geweest?

Om alle werkzaamheden binnen de gestelde deadlines te realiseren. Daarnaast was de afstemming met alle andere partijen binnen dit project een flinke uitdaging. Gezien de vele raakvlakken voor de diverse onderdelen (kantoren, bedrijfshal, klimaatcellen, kas) met andere partijen moet alles zeer nauwkeurig op elkaar afgestemd worden.

Hoe beschrijf je jullie relatie met Florensis?

De mensen die vanuit Florensis betrokken zijn bij de nieuwbouw hebben verstand van zaken, wat het makkelijk maakt om allerlei zaken tijdens de bouw met elkaar af te stemmen. Daarnaast zijn ze bereid om voor uitdagingen die we tijdens de nieuwbouw tegenkomen, een gezamenlijke oplossing te vinden. Kortom een prettige partij om zaken mee te doen. We zijn er dan ook trots op dat we onderdeel mogen uitmaken van dit nieuwbouwproject!