Jogo Forest en koffiehuis, Ethiopië

Gestart in 2011

Al voordat CO2-uitstoot zo’n belangrijk onderwerp werd, startte Florensis rond 2011 het Jogo rehabilitatie- en herbebossingsproject nabij onze twee productielocaties in Ethiopië. Toen lokale autoriteiten ons om hulp vroegen bij de herbebossing van gedegradeerde en geërodeerde stukken land, adopteerden we een stuk land van twaalf hectare. Op dat moment was dit land volledig gedegradeerd, met nauwelijks vegetatie en was erosie een groot probleem.


Bosontwikkeling

Vanaf het begin hebben we tienduizenden bomen geplant en verplant en kleine waterkeringen en dammetjes geplaatst om de erosie te stoppen. Om de geplante bomen te borgen, zijn er twee permanente bewakers uit de omliggende dorpen aangesteld om het land te beschermen tegen grazende dieren en mensen die bomen kappen. Inmiddels begint zich een echt bos te ontwikkelen met een diversiteit aan bomen, vogels en zelfs enkele dieren.

Na verloop van tijd leerden we de omliggende gemeenschap van het gebied, genaamd Jogo Gededa, beter kennen. Op hun verzoek om het gebied te blijven ondersteunen en verbeteren, hebben we met de gemeenschap en de lokale overheid gesproken hoe we dit konden omzetten in een nog duurzamer project.

Een koffiehuis

Jogo Forest ligt naast de oude weg tussen Modjo, met een groot containerterminal, en de stad Adama met meer dan een miljoen inwoners. Deze strategische ligging maakte het interessant om een ​​horecazaakje te starten voor vrachtwagenchauffeurs en andere pendelaars. In de weekenden kunnen mensen uit beide steden het bos bezoeken en gebruik maken van de faciliteiten.

Samen met de plaatselijke vrouwenvereniging ontstond het idee voor een koffiehuis. Vanuit Florensis hebben we dit gebouwd en gedoneerd. Ook hebben we microkredieten verstrekt om spullen te kopen voor het serveren van koffie, thee en andere dranken. Tijdens de kerstvakantie in 2020 is de operatie officieel van start gegaan met al heel wat positieve reacties. 

Volgende stappen

Onze volgende stap is het bereiden en verkopen van eten in het koffiehuis en het idee uitwerken om een ​​kleine winkel te openen met standaardartikelen voor bezoekers en de lokale gemeenschap. Met de financiering van de hanging baskets-verkoopactie in 2020 op het hoofdkantoor van Florensis, worden zonnepanelen geplaatst. Dan is er ook elektriciteit voor licht, de koelkast en muziek.

Door het organiseren van deze inkomstenwerving zijn al meerdere mensen aan het werk en met de komende plannen en investeringen verwachten we dat het project in korte tijd een inkomen kan opleveren voor 30 gezinnen. Daarnaast kan de gemeenschap gebruik maken van het bos en via de verantwoordelijke mensen die er werken is ook de bescherming van het bos gegarandeerd.

Foto's

 

Geërodeerd land, status 2017

 

Geërodeerd land, status 2017

 

Het wordt groener, 2019

 

Aanplant van meer bomen, 2020

 

Bouw koffiehuis gestart, 2020

 

Project koffiehuis, 2020

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Met dit project dragen we bij aan SDG-doel 5 ‘Gendergelijkheid’ en doel 13 ‘Klimaatactie’, twee van de zes duurzame ontwikkelingsdoelen die we hebben geselecteerd om op te focussen in ons duurzaamheidsbeleid.

 

Meer Projecten