MVO

Florensis | Samen groeien naar een betere toekomst!

Kijkend naar de marktontwikkelingen maakt de consument zich steeds meer zorgen over de teeltwijze en herkomst van bloemen en planten. Ook internationale winkelketens leggen hun leveranciers strenge voorwaarden op. Als Florensis delen wij deze zorgen en nemen wij onze milieu- en sociale verantwoordelijkheid uitermate serieus.

Leo Hoogendoorn (COO): ‘Sinds enkele jaren produceren wij deels al duurzaam. Het is ons doel om op alle productie­locaties gecertificeerd te zijn. Enerzijds om de beste kwaliteit jonge planten te produceren met respect voor mens en milieu. Anderzijds om een antwoord te hebben voor onze klanten en de markt. Ons beleid is om de certificering MPS-A (milieu) op alle locaties en MPS-SQ (sociaal) op de niet-EU-locaties te behouden.’

Florensis is zich uitermate bewust van de footprint die de teelt en het transport van bloemen en planten achterlaat. Datzelfde bewustzijn heeft ook de consument in toenemende mate en (inter)nationale winkelketens leggen leveranciers dan ook steeds strengere productievoorwaarden op. Daarom zijn wij continu bezig ons productieproces te verduurzamen en de werkomstandigheden van onze medewerkers en hun leefomgeving te verbeteren. Dit doen wij onder andere door de inzet van duurzame projecten.

Op onze locaties in Afrika hebben we maatregelen ontwikkeld en toegepast die bijdragen aan een duurzame productie, zoals de ban op neonicotinoïden, LED lampen voor daglengte verlenging en IPM (biologische bestrijding). Daarnaast initiëren en ondersteunen we veel sociaal betrokken projecten.

Neem een kijkje op de verschillende projectpagina's:

- Vis en schoon drinkwater
- Oprichting Flower Child project in Koka, Ethiopië (zorg voor weeskinderen)
- Bouw van scholen in Kenia en Ethiopië
- Natuurpreservatie van het Riparian land (uiterwaarde) en de Ramsar wetland
- Computerscholing voor de medewerkers
- Micro-financiering (Florensis verschaft rentevrije leningen tbv woningen, land, telefoon)

In 2015 zijn we een duurzaamheidsproject gestart om het verbruik van gewas­beschermingsmiddelen, kunstmest en energie te reduceren. Naast verbeteringen in ons technische proces, nemen we ook andere maatregelen zoals recyclebare koffiebekers, gescheiden afval en lidmaatschap van FSI2020, Benefits of Nature en MKB Milieubarometer.

Met al deze activiteiten groeit Florensis naar een duurzame toekomst!

Verscherpt duurzaamheidsbeleid
De toepassing van gewasbeschermings-middelen waarbij de mogelijke schadelijkheid van bepaalde werkzame stoffen voor bijen centraal staat, is een belangrijk onderwerp in de sierteelt. Als leverancier van uitgangsmateriaal voor de sierteelt hebben wij ons duurzaamheidsbeleid hierop aangescherpt. Op alle Florensis productielocaties vermijden wij het gebruik van de volgende stoffen in de productie van het uitgangsmateriaal, dat wij aan onze klanten leveren. 

Benefits of Nature
Sinds 2015 zijn wij als Founding Father aangesloten bij het netwerk van Benefits of Nature (BON). Doordat wij ons verbinden aan BON, willen wij onze ambities ten aanzien van duurzaamheid verder versterken. Benefits of Nature wil de woon- en leefomgeving van tientallen miljoenen mensen mooier, gezonder en aantrekkelijker maken. Samen staan we voor mooie, gezonde, eerlijke, duurzame planten waarmee iedereen groen leven brengt in zijn omgeving. Samen met ruim 150 andere aangesloten bedrijven, kunnen wij onze processen nog inzichtelijker en meetbaarder maken.  Gezamenlijk streven wij naar een betere en duurzamere toekomst van de tuinbouwsector.`

Florensis certificeringen 

Hendrik-Ido-Ambacht | Nederland

MPS-A + MPS-GAP + Global-GAP + Naktuinbouw Elite

Rijsenhout - Cut Flowers | Nederland
MPS-A + MPS-GAP

Florensis Kenia
MPS-A + KFC-Silver (equivalent van MPS-SQ) + Global-GAP

Florensis Ethiopië
MPS-A + MPS-SQ + Ethiopian Code of Practice 'Gold' (equivalent van Global-GAP)

Florensis Portugal
MPS-A + MPS-GAP + Naktuinbouw Elite

Onze contractproducent volgen deze lijn.

Links