Monaco Violet

Monaco Violet

Deze serie is ideaal voor de teeltperiode in de overgang tussen winter en voorjaar alsook voor de zomer- en najaarsteelt. Ook als het tijdens de herfstperiode nog vrij warm is bloeit deze serie niet te snel.

Characteristics

Select variety

Select variety