Prywatność

We Florensis wierzymy, że Twoje dane personalne powinny być przetwarzane z najwyższą troską. Florensis postępuje zgodnie z Europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności (GDPR).

Prywatność Florensis

POLITYKA PRYWATNOŚCI FLORENSIS

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla Florensis bardzo ważna. Florensis stosuje się do prawa unijnego dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO), co oznacza między innymi, że:

 • wyraźnie określamy cele przetwarzania danych osobowych;
 • ograniczamy zbieranie danych osobowych;
 • prosimy Państwa o wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach gdy zgoda jest wymagana);
 • nie przekazujemy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, o ile nie jest to niezbędne do realizacji zamówionych usług lub nie wynika ze zobowiązujących nas do tego przepisów prawa;
 • gdy udostępniamy Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, stosujemy odpowiednie umowy gwarantujące, że udostępniane dane nie są używane do innych niż określone w umowie celów;
 • stosujemy odpowiednie zabezpieczenia aby chronić Państwa dane osobowe;
 • szanujemy Państwa prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, a także prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dlaczego Florensis przetwarza Państwa dane osobowe?

 1.      Klienci:
 •        aby móc procedować zamówienia i dostawy produktów
 •        aby móc przesyłać spersonalizowane wiadomości e-mail. Chcemy wysyłać za pomocą poczty elektronicznej oferty lub informacje o produktach. Przesyłamy takie wiadomości, jeśli jesteście Państwo klientem Florensis i nie zrezygnowaliście z otrzymywania od nas takich wiadomości. Jeśli nie są Państwo klientem Florensis, wyślemy takie informacje dopiero po zarejestrowaniu się na naszej stronie. W każdym wysyłanym przez nas e-mailu znajduje się link pozwalający zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości;
 •        aby poprawić jakość oferowanych przez nas usług online.
 1.      Kandydaci ubiegający się o pracę:
 •        w celu rekrutacji nowych pracowników.
 1.      Dostawcy:
 •        w celu przetwarzania zamówień

TYPY DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od grupy docelowej i celu przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1.      imię i nazwisko
 2.      adres
 3.      adres e-mail
 4.      numer IBAN
 5.      numer wpisu do rejestru Izby Handlowej
 6.      numer telefonu
 7.      nazwa użytkownika/hasło
 8.      dane, które są wpisywane w formularzu, np. w formularzu kontaktowym
 9.      indywidualne preferencje (dotyczące produktów)
 10.      CV (curriculum vitae)

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PODMIOTOM TRZECIM

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym firmom i instytucjom, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji usług lub jeśli konieczność taka wynika z przepisów prawa. Przykładem takiej sytuacji jest obowiązek przekazania danych osobowych władzom lokalnym w związku z prowadzonym postępowaniemw sprawie nadużyć finansowych. W takim przypadku możemy być zobowiązani do udostępnienia takich danych.

Innym przykładem udostępniania Państwa danych osobowych jest przekazywanie ich firmom transportowym, aby mogły one dostarczyć zamówione przez Państwa produkty.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Jak używamy plików cookie?

Dane osobowe, które posiadamy pochodzą z różnych źródeł. Łączymy je, aby odwiedzanie naszej strony było dla Państwa jak najbardziej pozytywnym doświadczeniem. Dodatkowo łączymy te informacje z danymi uzyskanymi z analizy Państwa odwiedzin na naszej stronie.

Dzięki zebranym danym możemy spersonalizowane oferty oraz informacje, które nawiązują do tego, co Państwa interesuje oraz historii Państwa zamówień. Dzięki temu nasze oferty są bardziej dopasowane do Państwa potrzeb.

Co to są pliki cookie?

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki, które przesyłane są podczas wyświetlania strony oraz jej podstron i/lub używania odtwarzacza Flash i zapisywane poprzez przeglądarkę, z której korzystasz na dysku twardym Twojego komputera. Zebrane informacje mogą być przesłane na nasze serwery przy kolejnej wizycie na naszej stronie.

 

Różne typy plików cookie

Rozróżniamy dwa typy plików cookie - funkcjonalne i niefunkcjonalne. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do tego, aby strona internetowa działała poprawnie. Oprócz plików funkcjonalnych Florensis używa także niefunkcjonalnych plików cookie. Są to pliki, które nie są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki tego typu są przez nas umieszczane/używane tylko, jeśli wyrażą Państwo zgodę. Różne rodzaje plików cookie mają różne cele umożliwiając nam poprawianie jakości oferowanych przez nas usług.

Używamy plików cookie, aby testować ulepszone rozwiązania, które wprowadzamy na naszej stronie oraz aby prezentowane Ci informacje były właściwe. Pliki cookie używane są także do analizy danych. Wyniki tych analiz podlegają anonimizacji.

 

Jeśli ‘Brak zgody’
(domyślnie)

Jeśli ‘Zgoda’

Pliki cookie funkcjonalne (languages, shopLanguages, cookies CONSENT (gstatic.com), NID (gstatic.com))   Tak Tak
Pliki cookie mierzące liczbę wejść na stronę (_ga,  _gid, _gat, _utma, _utmz, _dc, _gtm) Tak Tak
Pliki cookie do integracji mediów społecznościowych (Nie dotyczy)   Nie Nie
Pliki cookie do testowania ulepszeń na stronie  (_hjIncludeInSample (hotjar) Nie Tak
Pliki cookie do przeprowadzania badań na stronie (__ss (SharpSpring), __ss_tk (SharpSpring), __ss_referrer (SharpSpring), koitk (SharpSpring))        Nie Tak
Pliki cookie do wyświetlania reklam Florensis na innych stronach (Nie dotyczy)         Nie Nie

 

ZABEZPIECZENIA I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Staramy się chronić Państwa dane stosując uzasadnione rozwiązania techniczne i podejmując uzasadnione działania organizacyjne. Dostęp do Państwa danych jest ograniczony - mają go tylko osoby, które potrzebują ich do wykonywania swoich codziennych obowiązków. Nasze strategie zapewnienia bezpieczeństwa danych pod względem zarówno technicznym jak i organizacyjnym podlegają regularnej kontroli.

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż to konieczne

 • w celach, dla których dane osobowe są zbierane;
 • aby postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • w celu archiwizacji.

 

Dane osobowe kandydatów ubiegających się o pracę są usuwane cztery tygodnie po zakończeniu procesu przeprowadzanej rekrutacji lub od momentu otrzymania przez Florensis otwartego podania o pracę (przesłanego bez ogłoszenia oferty pracy), o ile dana osoba nie zostaje zatrudniona prze Florensis lub nie udzieli zgody na przechowywanie jej danych przez dłuższy czas (maksymalnie 6 miesięcy).

 

UŻYWANIE WHATSAPP

Jeśli używasz aplikacji Whatsapp, aby kontaktować się z firmą Florensis i masz pytania dotyczące poufności danych przesyłanych przy jej użyciu, zapoznaj się z polityką prywatności Whatsapp: https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#privacy-policy

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI oraz POLITYCE PLIKÓW COOKIE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub wprowadzenia ewentualnych poprawek w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookie. Będziemy zamieszczać aktualne ich wersje na naszej stronie podając na górze datę ostatniej aktualizacji. Zachęcamy do sprawdzania naszej polityki prywatności regularnie w celu zapoznawania się z jej aktualną wersją.

DOSTĘP DO DANYCH, ICH AKTUALIZACJA ORAZ PAŃSTWA PRAWA

Jeśli mają Państwo pytania lub chcą wiedzieć jakie Państwa dane osobowe przetwarzaliśmy, prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

Mają Państwo następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 •        prawo do uzyskania informacji czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeśli są, prawo do dostępu do przetwarzanych danych;
 •        prawo do sprostowania lub usunięcia danych (‘prawo do bycia zapomnianym’);
 •        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub prośby o ograniczenie przetwarzania;
 •        prawo do cofnięcia zgody (jeśli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody);
 •        prawo do przenoszenia danych;
 •        w zależności od kraju zamieszkania, prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych.

W Polsce jest nim Urząd Ochrony Danych Osobowych, znajdujący się w Warszawie (https://uodo.gov.pl/)

 

Florensis rozpatrzy Państwa wniosek stosując się do obowiązujących przepisów. Wymienione prawa nie są jednak bezwarunkowe; w niektórych okolicznościach nie obowiązują, a przepisy przewidują liczne wyjątki. Będą Państwo poinformowani czy możemy spełnić Państwa prośbę.

SKARGI

Jeśli uważają Państwo, że ich dane osobowe są przetwarzane przez nas w niewłaściwy sposób, prosimy o kontakt na adres: [email protected] Zgodnie z przepisami regulującymi kwestie ochrony danych osobowych mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych.