Achter de schermen bij de productielocaties van Florensis

Heeft u altijd al willen weten wat er zich op onze productielocaties afspeelt? General Managers Eddy Verbeek, Filipe Braga, Ronald Vijverberg en Olaf Kunert leiden onze locaties in Portugal, Kenia en Ethiopië met een focus op het welzijn van de mensen van Florensis. Met innovatieve en duurzame productiemethoden streven de managers ernaar om een kwalitatief en betrouwbaar product voor u te creëren.

“Florensis groeit, maar op een constante en duurzame manier, waar mensen elkaar nog kennen en willen investeren in relaties.” - Olaf Kunert, General Manager Florensis Ethiopië

well image

Even voorstellen...
Mijn naam is Olaf Kunert en ik ben General Manager van Florensis Ethiopië sinds mei 2020.

Wat is jouw rol bij Florensis Ethiopië?
Ik beheer één van de drie productielocaties die Florensis in Ethiopië bezit. Ronald Vijverberg beheert de andere twee locaties in Abessinië en Makeda. Binnen onze locatie is één van mijn doelen het personeel zelfstandiger te maken. Dit doe ik onder andere door het trainen en managen van het middenkader management. Bij Florensis Ethiopië produceren we een gevarieerd assortiment planten, met meer dan 60 genetica en honderden verschillende variëteiten. Onze grootste teelt is de Lavandula, maar we produceren ook grote hoeveelheden aan stekken van bijvoorbeeld Dahlia, Osteopermum en Verbena. Hierbij proberen wij als locatie te voldoen aan de Florensis betrouwbaarheidsdoelstelling van >97% bewortelde hoogwaardige stekken die op tijd zijn geleverd.

Wat vind je leuk aan werken bij Florensis?
Ik vind het leuk dat ik deel uitmaak van een succesvol team en dat onze aanpak altijd persoonlijk is. Ik werk graag voor een familiebedrijf waar de communicatielijnen naar de directie en met andere managers kort en eenvoudig zijn. Florensis groeit, maar op een constante en duurzame manier, waar mensen elkaar nog kennen en willen investeren in relaties.

Kun je mij meer vertellen over een van jullie duurzaamheidsprojecten?

Ik ben trots op onze vermindering van chemische middelen, die zelfs de ambitieuze doelstellingen tot nu toe heeft overtroffen. Wanneer we bijvoorbeeld onze gewassen twee keer per jaar steriliseren, gebruiken we nu een stoomtechniek in plaats van chemicaliën. Nuttige organismen bestrijden ongedierte. Het gebruik van deze organismen is tegenwoordig zo succesvol en gebruikelijk dat onze planten probleemloos door de grensinspecties kunnen. Een ander project waar we mee bezig zijn is het vervangen van plastic wegwerp plantcontainers door herbruikbare plantcontainers. Deze containers kunnen meer dan 10 jaar worden gebruikt in plaats van de oude, die we na twee jaar moesten weggooien.

Heb je een droomproject?
Wij hebben een waterput binnen ons bedrijf die gevuld is met mineraalrijk water zoals zwavel. Wij gebruiken dit water om onze kassen te verwarmen. Bovendien laten we het water door ons omgekeerde-osmose-filtersysteem lopen, zodat we irrigatiewater kunnen produceren. Onze gezuiverde drinkwaterinstallatie staat ten dienste van zowel onze eigen werknemers als de lokale gemeenschap. In de toekomst zou ik graag een duurzamere bestemming hebben voor de pekel die het irrigatiesysteem achterlaat. Het zou geweldig zijn als we de pekel kunnen omvormen naar een vast product dat we aan boeren kunnen leveren.

“Het grootste project waar we nu bij betrokken zijn is de 'Kenyan Plastic Pact'. Wij zijn een van de weinige bedrijven uit de sierteeltsector die hieraan meedoet.” - Eddy Verbeek, General Manager Florensis Kenya

well image

Even voorstellen…
Ik ben Eddy Verbeek, General Manager bij Florensis Kenya en al 15 jaar verantwoordelijk om de boel draaiende te houden.

Wat is jouw rol bij Florensis Kenya?
Ik houd nauw contact met de verschillende teams die we hebben. "Meet the plant Tours" zijn zeer belangrijke bijeenkomsten op onze locatie, waar we tussen de planten wandelen en zaken bespreken zoals de teelt, planning en productie. We sturen video’s naar de verschillende locaties en hebben veel online toegankelijke gegevensbronnen.

Aan de ene kant zijn we een productielocatie, maar tegelijkertijd hebben we de onafhankelijkheid om een stap verder te gaan in R&D. Als wij in Kenia denken dat we een beter product kunnen maken, dat duurzamer is en beter qua kosten, dan krijgen we de vrijheid om dat te doen.

Wat vind je leuk aan werken bij Florensis?
Sociaal zijn zit in het DNA van Florensis. Dat zie je terug in de manier waarop we met mensen omgaan, maar ook in de manier waarop we met onze omgeving omgaan. Het gaat dus om duurzaamheid in de algemene zin van het woord. Wij zijn een familiebedrijf maar tegelijkertijd zien wij onze collega's ook als familie. Dat is voor mij het allerbelangrijkste, naast blijven innoveren en nieuwe uitdagingen aangaan. De complexiteit van het hele werkproces geeft een sterke band tussen collega's, wat mij enorm veel energie geeft.Kun je mij meer vertellen over een van jullie duurzaamheidsprojecten?

Het grootste project waar we nu bij betrokken zijn is de 'Kenyan Plastic Pact'. Dit project is opgezet samen met de overheid, non-profit organisaties en andere bedrijven uit verschillende sectoren zodat we gezamenlijk kunnen kijken hoe we het plastic probleem kunnen verminderen. Wij zijn een van de weinige bedrijven uit de sierteeltsector die hieraan meedoet. Daar ben ik heel trots op.

Heb je een droomproject?
Een ander groot project is het bouwen van een bibliotheek en deze voorzien van internet voor al onze werknemers die in het dorp wonen. We willen zorgen voor leuke en leerzame boeken voor kinderen en volwassenen en tegelijkertijd de mogelijkheid creëren om onbeperkt gebruik te maken van het internet. Op deze manier willen we de totale ontwikkeling van onze medewerkers naar een hoger niveau brengen. Dit geeft hun ook de mogelijkheid om een onlineopleiding te volgen en contact te houden met familie in het binnenland.

“Ons doel was om het gebruik van chemicaliën tot 2025 met 30% te verminderen. We hebben dit doel al in 2021 bereikt met geïntegreerd plantbeheer.” - Filipe Braga, General Manager Florensis Portugal

well image

Even voorstellen…
Hallo, ik ben Filipe Braga, sinds juni 2013 General Manager van onze Calibrachoa productielocatie in Portugal.

Wat is jouw rol bij Florensis Portugal?
Mijn rol als manager is het creëren en bevorderen van omstandigheden waarin de mensen van onze productielocatie in Portugal, zich onderdeel voelen van een geweldig internationaal team en optimaal presteren. Ik ben ook verantwoordelijk voor de vertaling en uitvoering van de missie, visie en doelstellingen van Florensis B.V. Dit betekent onder andere dat ik richting geef, stimulerende projecten leidt, teams gemotiveerd houdt en HR help om te gaan met veranderingen. Bij Florensis Portugal richten we ons op de productie van URC Calibrachoa, meerjarige zaden en weefselkweek.

Wat vind je leuk aan werken bij Florensis?
Ik hou echt van de internationale werkomgeving. Het daagt mijn capaciteiten en competenties uit en houdt me scherp. Het afronden van een succesvol project geeft mij veel voldoening op persoonlijk en professioneel vlak. Ik word graag uitgedaagd en heb het gevoel dat werken voor Florensis een voortdurende levensuitdaging en leerproces is. Bij alles wat ik doe probeer ik een endoscopie te doen, te reflecteren op wat er goed ging en wat ik had kunnen doen om het nog beter te doen. Zodat ik daar rekening mee kan houden, kan leren, verbeteren en groeien als ik doorga naar het volgende project, evenement of activiteit.

Kun je mij meer vertellen over een van jullie duurzaamheidsprojecten?
Een project waar ik bijzonder trots op ben, is de vermindering van het chemicaliëngebruik. Ons doel was om het gebruik van chemicaliën tot 2025 met 30% te verminderen. We hebben dit doel al in 2021 bereikt met geïntegreerd plantbeheer. Dit betekent dat we competenties hebben opgebouwd, hebben geleerd en nu technologie toepassen die ons in staat stelt een verbonden controle over de productiefactoren te hebben. We hebben een optimale omgeving voor onze gewassen gecreëerd om gezonder te groeien door gebruik te maken van biologische bestrijders zoals natuurlijke producten, schimmels of organismen. Deze methoden zijn gunstig voor onze gewassen en de natuur. Het gezond en schoonhouden van zowel de omgeving als onze kassen is ons doel en onze uitdaging.

Heb je een droomproject?
Op korte termijn zou ik een project willen opstarten voor de productie van energie door zonne-energie. Dit zal een echt duurzame manier zijn om energie te produceren. De duurzaamheidsuitdaging van de toekomst zal ons enorme kansen bieden om technologie en onze creativiteit toe te passen om het grootste project van ons leven te leiden. We moeten nadenken over hoe we nog duurzamer kunnen produceren zonder onze productiedoelstellingen in gevaar te brengen. Het is ook belangrijk dat we nieuwe teeltmethoden bijhouden en nieuwe productietechnieken leren gebruiken, om de kwaliteit hoog te houden en aan de marktvraag te voldoen.

Meet & greet
Wil je Olaf, Eddy, Ronald en Filipe persoonlijk spreken? Dan is nu uw kans. U kunt hen ontmoeten op de FlowerTrials
® in Hendrik-Ido-Ambacht. Net als de rest van het Florensis team zijn zij enthousiast om u daar te zien.