Privacy Statement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Florensis van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de hiervoor gestelde regels uit de privacywetgeving.

Privacy verklaring Florensis

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Florensis van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de hiervoor gestelde regels uit de privacywetgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot slechts die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken (in gevallen waarin uw toestemming is vereist);
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat de gedeelde gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken;
 • uw rechten respecteren wanneer u een aanvraag indient om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Doeleinden

Waarom verwerkt Florensis persoonsgegevens van u?

1) Klanten:

 • het kunnen leveren van ons eindproduct (stekken, zaden, jonge planten etc.);
 • het aan kunnen bieden van gepersonaliseerde e-mails en content. Wij sturen u graag e-mails over aanbiedingen of nieuwe producten. Wij sturen u deze e-mails indien u een bestaande klant bent van Florensis en zich niet voor dergelijke mailings heeft afgemeld. Indien u nog geen bestaande klant bent, sturen wij uitsluitend informatie, nadat u zich hiervoor heeft aangemeld. Elke e-mail bevat een afmeldlink;
 • het verbeteren van onze online diensten.

2) Sollicitanten:

 • het kunnen werven en selecteren van nieuwe medewerkers.

3) Leveranciers:

 •  het kunnen plaatsen en verwerken van bestellingen.

Gebruik van persoonsgegevens

Van de hierboven genoemde doelgroepen kunnen, afhankelijk van het doeleinde, de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

1)  naam
2)  adres gegevens
3)  e-mailadres
4)  IBAN nummer
5)  KVK nummer
6)  telefoonnummer
7)  gebruikersnaam
8)  informatie die u zelf invult in een open veld, bijvoorbeeld op een contactformulier
9)  inloggegevens
10)  interesses (product gerelateerd)
11)  curriculum vitae

Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve wanneer dat nodig is voor onze diensten of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de autoriteiten in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvragen. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens te delen. Een ander voorbeeld is het delen van uw adresgegevens met onze transporteurs zodat uw zending correct wordt geleverd.

Cookies

Hoe passen wij cookies toe?

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals uw account gegevens en de aankopen op onze webshop) met elkaar om u de beste ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u heeft achtergelaten op onze website.

Door uw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en content op onze website tonen, die aansluit bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere informatie aanbieden. Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Verschillende soorten Cookies

Wij maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op de website wanneer u dat wenst. Naast functionele cookies gebruikt Florensis ook niet-functionele cookies. Dit zijn cookies die niet noodzakelijk zijn voor het goed laten functioneren van de website. Pas wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we niet-functionele cookies. De verschillende cookies hebben allemaal verschillende doeleinden en stellen ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren. Wij gebruiken cookies om verbeteringen op onze website te testen en u relevante informatie te tonen. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. De resultaten van deze analyses worden geanonimiseerd.

 

Bij 'Niet akkoord'
(standaard)

Bij 'Wel akkoord'
Functionele cookies (languages, shopLanguages, cookies CONSENT (gstatic.com), NID (gstatic.com))  Ja Ja
Cookies om bezoek te kunnen meten (_ga,  _gid, _gat, _utma, _utmz, _dc, _gtm) Ja Ja
Cookies voor sociale integratie  Nee Nee
Cookies om verbeteringen op onze website te testen (_hjIncludeInSample (hotjar)  Nee Ja
Cookies om onderzoek te doen op onze website (__ss (SharpSpring), __ss_tk (SharpSpring), __ss_referrer (SharpSpring), koitk (SharpSpring))  Nee Ja
Cookies om advertenties van Florensis te tonen op andere websites  Nee  Nee

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig

 • voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt
 • om te voldoen aan wet- en regelgeving
 • voor archivering.


Gegevens over sollicitanten worden uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure of het indienen van een open sollicitatie verwijderd, tenzij de betrokkene bij ons in dienst treedt of toestemming geeft om die langer (ten hoogste een half jaar) te bewaren.

Gebruik van Whatsapp

Indien u voor uw communicatie met Florensis gebruik maakt van Whatsapp en u vragen heeft over de vertrouwelijkheid van deze data verwijzen wij u naar het privacy reglement van Whatsapp. https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#privacy-policy

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd of worden gemeld binnen de customer portal. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben geregistreerd, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Bovendien heeft u de volgende rechten:

 • het recht om te verzoeken of persoonsgegevens worden verwerkt, en, zo ja, om daarin inzage te krijgen;
 • het recht om rectificatie en wissing van die gegevens te verzoeken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om beperking van de verwerking te vragen;
 • het recht om toestemming voor de verwerking in te trekken, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw gegevens aan een door u aan te wijzen organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;
 • afhankelijk van het land waar u woont, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder die toeziet op de naleving van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Florensis zal een verzoek in verband met de uitoefening van deze rechten in behandeling nemen op de wijze zoals voorgeschreven door de wet. Deze rechten zijn echter niet absoluut; zij zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing en de toepasselijke regelgeving voorziet in de nodige uitzonderingen. Als we niet aan uw verzoek tegemoet komen, dan zullen we uitleggen waarom.

Klacht indienen

Indien u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet correct verwerken, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen via [email protected]. Mochten wij hier niet samen uitkomen, dan heeft u het recht op grond van de privacywetgeving om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.