Waarom een gezonde plant duurzamer is

De persoon die hier alles over weet is Ronald Geverinck, Project Manager bij Florensis. Hij is aanspreekpunt op het gebied van gewasbescherming en informeert de productielocaties over wat wel en niet is toegestaan en wat op hun specifieke locatie (in de verschillende landen) gebruikt mag worden.

Daarnaast verzorgt hij in samenwerking met diverse, veelal buitenlandse, managers projecten die tussen productie en R&D liggen. Dit kunnen haalbaarheidsstudies zijn maar ook projecten van technische aard: een installatie om één van onze Ethiopische locaties 24/7 van (een hoeveelheid) elektra te voorzien, of een nieuwe bemestingsinstallatie die voldoet aan nieuwe eisen des tijds. Andere voorbeelden zijn het ontwikkelen van een nieuwe transportdoos voor onbeworteld stek of het begeleiden van proeven om onbewortelde stekken langer te bewaren. Duurzaamheid speelt hierin vaak een belangrijke rol.

Ronald is bovendien coördinator van de interne Florensis Green Academy, waar hij in samenwerking met de managers, trainingen voorziet voor iedereen die met ‘groen’ bezig is, zowel in binnen- als buitenland.

well image

Wat is IPM?

Om de duurzame doelstellingen te bereiken wordt er bij Florensis gewerkt volgens het IPM-principe (Integrated Pest Management). Daarbij worden zoveel mogelijk maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de planten niet geïnfecteerd raken door ziekten en plagen.

Goede hygiëne is een absolute voorwaarde voor het betreden van de kassen, voorafgaand aan elke nieuwe teelt maar ook tijdens het werken met de planten. Zorgen voor een optimaal klimaat in de kassen, luchtramen voorzien van insectengaas, een juiste irrigatie strategie en goede scouting in het gewas zijn zo maar enkele maatregelen waar op alle locaties veel aandacht aan wordt geschonken.

Vervolgens wordt er veelal met biologische gewasbeschermingsmiddelen gewerkt die niet of nauwelijks milieubelastend zijn. Ook natuurlijke vijanden van plagen worden gebruikt om insecten en zelfs schimmels te bestrijden. Al deze maatregelen hebben tot gevolg dat de hoeveelheid chemische middelen die nog ingezet moet worden substantieel wordt verlaagd.

well image

Green Academy

In samenwerking met experts en opleidingscentra worden trainingen verzorgd aan alle collega’s die zich dus min of meer met de teelt van onze gewassen bezighouden. De training programma’s kunnen heel breed zijn qua onderwerp, maar dragen uiteindelijk allemaal bij tot het behalen van onze bedrijfsdoelstellingen. Ronald zorgt daarbij dat de docenten die benaderd worden aansluiten op de behoefte van de Florensis medewerkers. Dit resulteert in een goed afgestemd programma voor onze binnen- en buitenlandse collega’s.

Waar ben je trots op

“Het kennisniveau van het midden en hoger kader is in de loop der jaren op alle locaties enorm toegenomen. Door trainingen en het delen van kennis en ervaringen is gebleken dat we nog steeds elk jaar opnieuw de milieubelasting op alle geproduceerde jonge planten kunnen verlagen. Dat geldt in feite voor alle locaties, geen enkele uitgezonderd. Een geweldige gemeenschappelijke prestatie. Daar ben ik super trots op.”

Uitdagingen voor de toekomst

De consument wordt steeds kritischer op chemische middelen die worden toegepast op producten. Tegelijkertijd krijgen steeds minder nieuwe gewasbeschermingsmiddelen nog een toelating en worden licenties van steeds meer middelen niet meer verlengd. Hierdoor wordt het middelenpakket dat nog mag worden gebruikt steeds schraler.

Ronald geeft aan dat er dus nog meer aan de voorkant van het traject moet worden gekeken om te voorkomen dat er chemisch moet worden ingegrepen. Het creëren van planten die weerbaarder zijn tegen ziekten en plagen kan hiertoe bijdragen.

“We weten echter nog heel weinig hoe een plant op dat gebied exact in elkaar steekt. Daar zit nog een grote uitdaging in en we zullen proeven moeten doen door te kijken welke stoffen we de plant wel of niet moeten geven zodat de plant zich ‘happy’ voelt en dus weerbaarder is en minder vatbaar voor ziekten en plagen.

Zo werken we aan het produceren van duurzame en gezonde planten van hoge kwaliteit voor onze klanten.”