Florensis dagopvang en educatievoorziening

100 kinderen verzorgen

Eén van de genomen stappen om een gunstige omgeving te creëren voor onze medewerkers bij Florensis Kenya, is het runnen van een kinderdagverblijf, aangevuld met een kinderspeeltuin en een vroegschools educatiecentrum (ECD). In deze faciliteit, die al meer dan tien jaar bestaat, hebben we jaarlijks meer dan honderd kinderen tussen de drie maanden en zes jaar.


Voedingsprogramma

Wij verstrekken gratis pap aan alle aanwezige kinderen in onze faciliteit. Bovendien hebben we een voedingsprogramma, met een dagelijks voedselaanbod tegen gesubsidieerde kosten voor diegenen die zich geen consistent evenwichtig dieet kunnen veroorloven. Ook hanteren we een uitgebreid beleid om de rechten van de kinderen te beschermen, inclusief regelmatige controles om ervoor te zorgen dat er goed voor de kinderen wordt gezorgd.

Van 3 maanden tot 6 jaar

Al onze medewerkers kunnen hun kleintjes, vanaf drie maanden, inschrijven op ons kinderdagverblijf. Hier worden ze voorzien van natuurlijk gezonde maaltijden en schone luiers en is er een speelkamer en slaapkamer met warme, knusse bedden. Op tweejarige leeftijd sluiten de kinderen zich aan bij onze peuterspeelzaal waar zij spraak, primaire interacties en buitenspellen op onze speelplaats leren. Wanneer ze vier jaar zijn, gaan ze naar onze ECD-school (Early Childhood Development). Hier leren ze de basisvaardigheden voor het leven, waaronder etiquette, hygiëne, cijfers, muziek, kunst, sport, gezins- en schoolfuncties, alfabet en communicatie.

Ontwikkeling

Bij het ECD zorgen we ervoor dat ze tegen de tijd dat ze zes jaar worden, klaar zijn om naar klas 1 van de basisschool te gaan, met de vaardigheden die nodig zijn om zich in verschillende situaties te gedragen. We helpen de kinderen hun sterke punten en vaardigheden te ontdekken en stimuleren hun ontwikkeling hierin, zoals beste lezer, snelste leerling, meest gedisciplineerd, schoonste, meest sociale, beste artiest, meest atletisch, enz.

Afstudeer ceremonie

Omdat we er trots op zijn te kunnen bijdragen aan hun groei vanaf ons kinderdagverblijf tot het moment dat de kinderen overstappen naar het basisonderwijs, organiseren we jaarlijks een diploma-uitreiking. Elke mini-afgestudeerde krijgt een goed gevulde schoolrugzak. Deze vrolijke ceremonies zijn een geweldige afsluiting met veel dankwoorden en leerervaringen, aangezien de meeste van deze kinderen onze kinderopvangfaciliteiten sinds hun geboorte hebben gebruikt. Nadat we hen het allerbeste wensen in hun toekomst, blijven we onze medewerkers ondersteunen bij het begeleiden van hun jongeren tot verantwoordelijke kinderen.

Foto's

 

Koks zorgen voor gezonde maaltijden

 

Speelzaal van de dagopvang

 

ECD klaslokaal

 

ECD klaslokaal

 

Gebouw voor dagopvang

 

Grote speelplaats

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Met dit project dragen we bij aan SDG-doel 3 Goede gezondheid en welzijn’ en doel 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’, twee van de zes Duurzame Ontwikkelingsdoelen die we hebben geselecteerd om op te focussen in ons duurzaamheidsbeleid. 

 

Meer Projecten