Duurzaamheid

Florensis | Samen groeien naar een betere toekomst!

Kijkend naar de marktontwikkelingen maakt de consument zich steeds meer zorgen over de teeltwijze en herkomst van bloemen en planten. Ook internationale winkelketens leggen hun leveranciers strenge productievoorwaarden op. Als Florensis delen wij deze zorgen en nemen wij onze milieu- en sociale verantwoordelijkheid uitermate serieus.

Leo Hoogendoorn (COO): "Sinds langere tijd produceren wij duurzaam en zijn wij op al onze productielocaties gecertificeerd. Enerzijds om de beste kwaliteit jonge planten te produceren met respect voor mens en milieu. Anderzijds om een antwoord te hebben voor onze klanten en de markt. Ons beleid is om de certificering MPS-A (milieu) op alle locaties en MPS-SQ (sociaal) of gelijkwaardig op de niet-EU-locaties te behouden."

Florensis is zich uitermate bewust van de footprint die de teelt en het transport van bloemen en planten achterlaat. Daarom zijn wij continu bezig ons productieproces verder te verduurzamen en de werk- en leefomstandigheden van onze medewerkers en hun leefomgeving te verbeteren. Dit doen wij door de inzet van duurzame initiatieven op al onze productielocaties en zijn wij verbonden aan Benefits of Nature en MKB Milieubarometer ten behoeve van de gezamenlijke verduurzaming. Daarnaast ondersteunen we veel goede doelen wereldwijd. 

Florensis wil groeien naar een duurzame toekomst!

Laat u inspireren door onze diverse projecten:
- Vis en schoon drinkwater, Kenia 
- Herman Hamer OVC center in Koka, Ethiopië (zorg voor weeskinderen)
- Drinkwater voor Shulki Village in Koka, Ethiopië

Verscherpt duurzaamheidsbeleid
De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen waarbij de mogelijke schadelijkheid van bepaalde werkzame stoffen voor bijen centraal staat, is een belangrijk onderwerp in de sierteelt. Als leverancier van uitgangsmateriaal hebben wij ons duurzaamheidsbeleid hierop aangescherpt en hebben wij een ban op neonicotinoïden ingevoerd.

Florensis certificeringen 
Hier
vindt u online alle certificaten van Florensis.

Links