Duurzaam denken en doen

De noodzaak om verantwoord te telen, neemt ook in de sierteeltsector toe. Belangrijke thema’s zijn het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, groeiregulatoren, water, energie en de arbeidsomstandigheden. Hoewel het toen anders heette, is duurzaam denken en doen uitgangspunt voor ons sinds de oprichting in 1941.

Leo Hoogendoorn (CEO): “Als Florensis hechten wij veel waarde aan een verantwoorde bedrijfsvoering met oog voor mens en omgeving en zien die als een randvoorwaarde voor groei. We werken op het gebied van duurzaamheid samen met andere partijen, want uiteindelijk is duurzaamheid in de totale keten het doel.”

Om duurzamer te worden is onze praktische aanpak gericht op het bijdragen aan de volgende zes Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties.

3          Goede gezondheid en welzijn
4          Kwaliteitsonderwijs
5          Gendergelijkheid
         Schoon water en sanitaire voorzieningen
12        Verantwoorde consumptie en productie
13        Klimaatactie

Bovendien hebben wij twee concrete duurzame doelstellingen geformuleerd voor 2025: het (verder) reduceren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 30 procent en het reduceren van de CO2 -uitstoot met 25 procent. Voor meer informatie klik hier.

Milieucertificering
Al onze productielocaties hebben het internationaal erkende certificaat MPS-A (Milieu Programma Sierteelt). Dit is het hoogste certificeringsniveau in de bloemen- en plantenproductie en bevat de aspecten gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, water en afval. Op de productielocaties geldt een ban op neonicotinoïden en passen wij biologische gewasbescherming toe.

Sociale certificering
Onze vermeerderingslocaties in Ethiopië en Kenia zijn MPS Socially Qualified (SQ) of KFC-Silver (Kenya Flower Council) gecertificeerd. Deze certificering geeft aan dat onze stekken onder goede arbeidsomstandigheden worden geproduceerd. 

Onze sociaal-maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap is groot. In en rond onze vermeerderingslocaties in Afrika hebben wij voor lokale gemeenschappen verbeteringen op het gebied van gezondheid, welzijn en educatie gerealiseerd. De initiatieven variëren van het bouwen van scholen tot inentingsprogramma’s en de realisatie van schoon drinkwatervoorzieningen.

Laat u inspireren door onze diverse projecten en initiatieven:

Florensis certificeringen
Hier
vindt u online alle certificaten van Florensis.

Links