Steun aan Animal Rights Reserved

Bescherming van de Keniaanse wilde dieren

De liefdadigheidsinstelling Animal Rights Reserved (ARR) is een familiebedrijf dat in 2010 is opgericht door Margaret Zak en dat zich inzet voor de ondersteuning, bescherming en het behoud van de Keniaanse wilde dieren, en voor duurzame menselijke ontwikkeling.


Uitdaging in 2020

De wildstand is van fundamenteel belang voor de reputatie van Naivasha als toeristische bestemming. Het moedigt ook inspanningen van de lokale autoriteiten en andere belanghebbenden aan om het milieu te beschermen en een veilige habitat voor de dieren te bieden. ARR heeft veel ervaring met de zorg voor wilde dieren rond de Rift Valley-regio's, met een breed scala aan activiteiten in Naivasha.

Toch was 2020 een bijzonder uitdagend jaar voor hen door een aantal onverwachte situaties, die de verplaatsing van wilde dieren en gedragsveranderingen onder de bewoners van Naivasha veroorzaakten. Verhoogd risico op stroperij, verhongering van dieren en vijandige wilde dieren als gevolg van beperkte weidegrond waren de uitdagingen die ontstonden als gevolg van COVID-19 en de overstromingscrisis. Hoewel ARR zijn krachten bundelde met de Kenya Wildlife Service om deze gevolgen te verhelpen, belemmerden hun financiële beperkingen om snel te handelen.

Getroffen dieren

Onze productielocatie Florensis Kenya bevindt zich in Naivasha en steunt dit liefdadigheidsdoel sinds twee jaar. Onze donatie van 900 euro werd gebruikt in de periode dat zij de meest getroffen dieren, waaronder giraffen en zebra's, aan het transloceren waren (vangen, vervoeren en vrijlaten). Hiervoor was meer gereedschap en apparatuur nodig, evenals dieetoplossingen voor de getroffen dieren. ARR heeft Florensis Kenya ook geholpen bij onze inspanningen om de herbivoren te voeden die nog steeds in de oevergebieden van het Naivasha-meer leven, omdat er geen weiland meer is als gevolg van de overstroming.

Eind december 2020 waren de bedreigingen opgelost en waren de meeste dieren met succes overgebracht naar veiliger leefgebieden.

Foto's

 

 

 

 

 

 

<

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Met dit project dragen we bij aan SDG-doel 12 ‘Verantwoorde consumptie en productie’ en doel 13 ‘Klimaatactie’, twee van de zes Duurzame Ontwikkelingsdoelen die we hebben geselecteerd om op te focussen in ons duurzaamheidsbeleid.

 

Meer Projecten